Son yıllarda özellikle iş garantisi ve iyi maaşı olduğu için sağlık meslek liselerine olan ilgi artmıştır. Öyle ki çok sayıda özel sağlık meslek liseleri açılmıştır. Sağlık meslek liselerinde çeşitle bölümler bulunmaktadır. 

Bunlar:  Anestezi, Hemşirelik, Acil Tıp Teknisyenliği(ATT), Radyoloji, Tıbbi Sekreterlik, Laboratuvar Teknisyenliğidir. Sağlık meslek liselerinin öğrenim süresi 4 yıl olmakla beraber dört yıl sonunda bu bölümlerden mezun olan öğrenciler değişik unvanlar almaktadır. 

Bunlar: Anestezi teknisyeni, hemşire, acil tıp teknisyeni, radyoloji teknisyeni, tıbbidokümantasyoncu ve sekreter, laboratuvar teknisyenidir. Sağlık meslek lisesini bitiren öğrenciler 2 yıllık önlisans eğitimini gördükten sonra Anestezi teknikeri, hemşire, paramedik, radyoloji teknikeri, laboratuvar teknikeri unvanlarını elde ederler. Ayrıca hemşirelerin 4 yıllık eğitim gördükleri lisans bölümleri de vardır. Çalışma alanları oldukça geniştir. Anestezistler devlet hastanelerinin ameliyathane ve anestezi yoğun bakımlarında görev yaparlar. Ayrıca özel hastanelerde acil servis ve genel yoğun bakımlarında çalışabilmektedirler. Hemşirelere hastanenin her bir yerinde ihtiyaç duyulur. Bu bakımdan bir çok yerde çalışma imkanı bulurlar. Acil tıp teknisyenleri ambulanslarda ve hastanelerin acil servislerinde görev yapabilirler.

     Radyoloji teknisyenleri hastanelerin radyoloji bölümde görev yaparlar. Tıbbi sekreterler hastanelerin polikliniklerinde ve servislerinde görev yapabilirler. Laborantlar ise hastanenin laboratuvarlarında görev yaparlar.  Sağlık personeli olacak kişinin titiz, sakin, soğukkanlı, ahlaklı, görev ve sorumluluklarını yerine getirme becerisine sahip ve çok dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü söz konusu şey insan olduğu için en küçük hata ölümle sonuçlanabilir. Sağlık çalışanları gelişen teknolojiyle birlikte kendini sürekli geliştirmeli güncel tutmalıdır. Bilgi ve becerisini sürekli geliştirip en iyiye ulaşmayı hedeflemelidir. Hastanelerde hasta haklarının olduğu kadar sağlık çalışanının da hakları vardır böylece sağlık çalışanı güvence altına alınır. Sağlık alanı sürekli personele ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden iş olanağı azalmayan sektörlerin başında gelir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız bizim için çok değerlidir, Lütfen okuduğunuz sağlık makaleleri hakkında yorumlarınızı yapınız Saygılarımla